O SBORU

Sbor dobrovolných hasičů Dolany patří mezi základní organizační jednotky Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezka.

SH ČMS je občanské sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Působí v oblasti požární ochrany a jeho cílem je spoluúčast při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí
život, zdraví nebo majetek.

Hlavní aktivitou sboru je podpora jednotky SDH Dolany jsou kulturní a společenské aktivity v rámci obce Dolany u Olomouce, činnost a příprava mladých hasičů, pořádání hasičsko-sportovních klání a také činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v zařazení JPO III.

SDH se může pochlubit dlouholetou tradicí, patří mezi aktivní sbory a je přínosem pro rozvoj společenského života v obci.